10 Mart 2024 Tarihli Genel Kurul Toplantısı

Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Mart 2024 tarihinde çoğunlukla toplandı. Doç. Dr. Selim Argun’un divan başkanlığında gündem maddeleri müzakere edilerek raporlar oy birliği ile kabul edildi. Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR’in. teşekkür konuşmasının ardından toplantı sona erdi.