Eğitimde Örneklendirme Metodu ve Faydaları Semineri

28. 10.2017 Cumartesi günü Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfının aylık olarak düzenlediği konferanslar çerçevesinde Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Sultan Fatih Koleji Mahir İz konferans salonunda konuğumuz oldu.
Seminer, vakıf başkanımız Prof. Dr. Hikmet Özdemir ve mütevelli heyeti üyeleri ile Sultan Fatih Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenleri tarafından dikkatle dinlendi.
Seminerde Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay öğretmenlerimize “Eğitimde Örneklendirme Metodu ve Faydaları” hakkında değerli bilgiler ve örnekler verdi.

sem1

sem2

sem3

sem4