Kurucular

147

Kurucular Heyeti 30 kişiden ibarettir. Vakfın kurulmasında çok önemli rol alan bu heyet mensuplarından biri vefat veya istifa ederse, yerine genel kurulun ekseriyeti ile vakfa hizmet edebilecek yeni kurucu üye seçilebilir. Kurucular heyeti vakfın en yetkili organıdır. Her yıl bir defa toplanır.

İlk kurucu üyelerden ahirete irtihal edenler:

Eşref Osmanağaoğlu

İbrahim Vardar

Ömer Lütfi Culha

Sırrı Bayraktar

Ahmet Şahin

Mehmet F. Üretmen

Abdullah Vahdi Arıman

Mehmet S. Baltaoğlu

H. Nuri Özyuvacı

Hilmi Buzcuoğlu

Müştak H. İşeri

Hamdi Başaran

Ahmet Ata Köseoğlu

Ahmet Karadayı

Niyazi Güney

Ömer Derin Ayazma

Tahsin Muratoğlu

Bir yanıt yazın