Vakfın Gayesi

Adından da anlaşılacağı gibi “Türkiye İlmi,İçtimai Hizmetler Vakfı” ilme ve insanlara hizmeti gaye edinmiştir. Vakfın gaye maddesi özetle aynen şöyledir;

“Vakfın mevcut ve elde edilecek varlığının gelir ile milliyetçi,iyi ahlak sahibi gençlerin yetiştirilmesi için kurslar,özel okullar , ilk , orta, lise ve üniversite açmak,talebelerin barınmalarını ve gerekirse iaşelerini sağlamak ,eldeki imkanlar ölçüsünde kütüphaneler, laboratuarlar, araştırma merkezleri, hasta hane ve dispanserler, kimsesizleri,düşkünleri,yaşlıları barındırma yurtları ,bunlara benzer hayır müesseseleri kurmak ,bu gibi  teşekkülleri  desteklemek , yardım etmek,ilmi neşriyat yapmak veya bu gibi neşriyata yardım etmek,lüzum  halinde vakıf gelirinin % 10’unu geçmemek üzere geçim darlığında olanlara her türlü felaketzedelere ve devletimizin savunma hususlarındaki ihtiyaçlarına hibe suretiyle yardımda bulunmak,lüzumlu bina ve ibadethaneler inşa etmek,gençler için açılacak kurs ile hastane,dispanser,düşkün evlerinde hizmetleri ya az ücretle veya tamamen ücretsiz yapmak v.s.”

esref